Europska zajednica za ugljen i čelik

Europska zajednica za ugljen i čelik (engl. European Coal and Steel Community – ECSC), organizacija nastala Pariškim ugovorom iz 1951. koji su potpisale Belgija, Francuska, Italija, Luksemburg, Nizozemska i SR Njemačka. Pristupile su joj i druge zemlje svojim uključivanjem u, poslije, šire oblike eur. integracije (Europsku zajednicu, Europsku uniju). Sjedište u Bruxellesu. Izričiti je cilj ECSC-a bio stvaranje zajedničkog tržišta za ugljen i čelik ukidanjem carinskih i drugih zapreka, ali i stvaranje šire eur. integracije. → Europska zajednica