Eyring, Henry

Eyring, Henry, amer. kemičar i metalurg (Colonia Juárez, Chihuahua, Meksiko, 20. II. 1901 – Salt Lake City, 26. XII 1981). Sveuč. prof. u Princetonu (1938–46) i Salt Lake Cityju (1946–67). Među prvima primijenio zakone kvantne i statističke mehanike na kemiju. Formulirao teoriju apsolutne brzine kem. reakcija (1935) i teoriju praznina u strukturi tekućina. Proučavao masenu spektrografiju, optičku bioaktivnost, svojstva visokih polimera i bioluminescenciju.