Eysenck, Hans Jürgen

Eysenck, Hans Jürgen, britanski psiholog (Berlin, 4. III. 1916 – London, 4. IX. 1997). Emigrirao 1934. u Englesku. Profesor od 1955. do 1984. na psihološkom odsjeku Instituta za psihijatriju Londonskoga sveučilišta i ravnatelj Mandsley Hospital u Londonu. Bavio se eksperimentalnim istraživanjem razvoja osobe, terapije ponašanja i dr. Objavio je dva testa, inteligencije i osobnosti: Upoznaj svoj kvocijent inteligencije (1962), Upoznaj svoju ličnost (1975). Glavna djela: Uporabe i zloporabe psihologije; Psihologija politike; Budućnost psihologije; Zločin i ličnost; Biološki temelj ličnosti.