Eyskens, Gaston

Gaston Eyskens
Eyskens, Gaston, belg. ekonomist i političar (Lier, 1. IV. 1905 – Louvain, 3. I. 1988). Prof. ekonomije na Sveučilištu u Louvainu od 1931. Član Socijalno-kršć. stranke, zastupnik u parlamentu od 1939. Guverner Međunar. banke za obnovu i razvoj 1947. Ministar financija 1945–59, predsj. vlade 1949–50. i 1958–61, ministar financija 1965–66; ponovno premijer 1968–72. Potpisao flam.-valonski prosvj. sporazum 1959. i davanje neovisnosti Kongu 1960. Predsj. Kredietbank NV 1973–80.