Ezra ili Ezdra

Ezra ili Ezdra (hebr. ezrah snaga, grč. Esdras), žid. svećenik iz ←V. st. Za vladavine perz. kralja Artakserksa doveo ←458. skupinu od o. 6000 Judejaca (izr. plemena Juda i Benjamin) iz babilonskog sužanjstva u srušeni Jeruzalem i zajedno s knezom Nehemijom podizao nar. i vjerski život povratnika. Uredio je kanone starozavjetnih spisa i obnovio bogoslužje. Prema talmudskoj predaji, E. je obnovitelj židovstva i pisac nekih starozavjetnih knjiga.