Fabije

Fabije, Kvint Fabije Maksim
Fabije (lat. Fabius), ime jedne od najistaknutijih rim. patricijskih obitelji, čiji su odvjetci tijekom više stoljeća obnašali visoke drž. dužnosti. Kvint F. Maksim (lat. Quintus Fabius Maximus Rullianus), vojskovođa i državnik (u. o. ←290). Magister equitum (←325); šest puta konzul (između ←322. i ←295); diktator (←315). Uspješno ratovao protiv Gala, Etruščana i Samnićana. Pristaša konzervativne politike. Kao cenzor (←304), zajedno s Publijem Decijem Musom, stavio izvan snage demokr. reforme Apija Klaudija (uvedene ←312). Kvint F. Maksim Oklijevalo (lat. Quintus Fabius Maximus Cunctator), najčuveniji odvjetak roda F. (o. ←275 – ←203). Dužnost konzula obnašao pet puta; cenzor i od ←217. diktator. Djelovao na povećanju ljudstva rim. vojnih postrojba. Poznat po svojoj taktici iscrpljivanja protivnika i odugovlačenja odlučne bitke (fabijevska taktika), koju je primijenio protiv Hanibala u II. punskom ratu (otuda nadimak Oklijevalo). Nakon bitke kod Kane (←216) vratio povjerenje Rimljana. Kao konzul (←209) osvojio Tarento i pogubio rim. protivnike; iz Tarenta je u Rim prenio brojna umj. djela. Zvan i Verrucosus (Bradavičavi). Kvint F. Maksim Alobrožanski (lat. Quintus Fabius Maximus Allobrogicus), kvestor u Španjolskoj (←134). Kao konzul (←121) uspješno ratovao protiv Arverna i Alobrožana u Galiji (nakon proslavljenog trijumfa stekao naslov Allobrogicus). U spomen na tu pobjedu podigao je u Rimu slavoluk (fornix Fabius). Kvint F. Maksim Emilijan (lat. Quintus Fabius Maximus Aemilianus), sin Lucija Emilija Paula; adopcijom prešao u obitelj Fabija Maksima (o. ←186 – ←130). Sudjelovao u ratovima protiv mak. i ilir. gradova (od ←168. do ←167). Kao konzul (←145) uspješno ratovao u Španjolskoj protiv Luzitanaca. Kvint F. Piktor (lat. Quintus Fabius Pictor), povjesničar. Živio u ←III. st. Na grč. jeziku napisao Anale, rim. povijest od osnutka Rima (koju datira u ←747) do svojega vremena (sačuvano u fragmentima; korišteno u djelima kasnijih pisaca). Marko F. Ambust (lat. Marcus Fabius Ambustus), konzul ←360, ←356. i ←354; diktator ←351. Uspješno ratovao protiv Herničana, Faliska, Tiburana, Tarkvinjana i Prenestinaca. Prvak patricija u borbi protiv plebejaca.