Fabretti, Ariodante

Fabretti, Ariodante, tal. političar, povjesničar i arheolog (Perugia, 1. X. 1816 – Monteu da Po, kraj Torina, 16. IX. 1894). Isprva proučavao srednjovj. povijest Italije (poglavito Umbrije); potom težište istraživanja usmjerava na arheologiju i epigrafiku. Prof. arheologije na Sveučilištu u Torinu (od 1860); upravitelj torinskog Muzeja starina (od 1868). Gl. djelo: Corpus Inscriptionum Italicarum antiquioris aevi (1867, suplementa I–III, 1872–78). Senator od 1889.