fabula

fabula (lat.) 1. Slijed događaja u nekom knjiž. djelu. Pojam se također upotrebljava za sadržaj knjiž. djela. 2. U rim. književnosti scenska igra: fabula atellana (pučka drama), fabula trabeata (pučka komedija), fabula cothurnata (tragedija s grč. motivima), fabula praetextata (tragedija s rim. motivima), fabula palliata (komedija s grč. motivima), fabula togata (komedija s rim. motivima).