Facciolati, Jacopo

Facciolati, Jacopo, talijanski leksikograf i filolog (Torreglia, 4. I. 1682 – Padova, 26. VIII. 1769). Profesor teologije na Sveučilištu u Padovi. Važnija djela: Talijanski pravopis i Lexicon Septem Linguarum (Rječnik sedam jezika, nazvan i Calepinus, prema prvom autoru), na temelju kojega je s E. Forcellinijem izradio Totius latinitatis lexicon (Rječnik sveukupne latinštine, jedan od najsadržajnijih latinskih rječnika u 4 sveska, 1771–1816), objavljen postumno.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: