facijalis

facijalis (lat. facies lice), lični, topografski i funkcionalno vezan uz područje lica (npr. nervus facialis lični živac; arteria facialis lična arterija).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: