fakolit

fakolit, magmatsko tijelo utisnuto uzduž slojnih ploha antiklinale i sinklinale.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: