Favre, Jules

Favre, Jules, francuski političar (Lyon, 21. III. 1809 – Versailles, 19. I. 1880). Jedan od prvaka republikanske oporbe protiv cara Napoleona III. Nakon francuskoga poraza u ratu protiv Pruske kraj Sedana (1870) proglasio republiku. Kao ministar vanjskih poslova (1870–71) u vladi A. Thiersa prisiljen potpisati za Francusku nepovoljan mir s Pruskom (1871).