objektivna psihologija

objektivna psihologija, svaki pristup ili postupak u psihologiji koji se koristi znanstvenim pomagalima kako bi osigurao objektivne podatke i objektivno tumačenje podataka. U užem smislu naziv za bihevioristički pristup, prema kojem se psihologija temelji gotovo isključivo na opažanju i mjerenju objektivnoga ponašanja (engleski: behavio/u/r) živih bića u različitim uvjetima okoline. Sasvim specifično katkad označava psihologiju V. M. Behtereva, koji je svoj pristup uvjetovanju nazvao objektivnom psihologijom.