Fröbel, Friedrich

Fröbel, Friedrich, njemački pedagog (Oberweißbach, 21. IV. 1782 – Marienthal, 21. VI. 1852). U Frankfurtu pomoćnik odgojitelju Antonu Gruneru, sljedbeniku pedagoških ideja
→ J. H. Pestalozzija, kod kojega je proveo neko vrijeme i čije je ideje provodio u praksi u svojim školama u Griesheimu i Keilhauu, te poslije u Bad Blankenburgu radeći s predškolskom djecom. Njegov se odgoj temelji na životu u zajednici, raznim igrama i zabavi, za što je izradio i odgovarajući edukacijski materijal. Od njega potječe naziv 
Kindergarten dječji vrtić. Vrlo brzo vrtići se osnivaju i u drugim zemljama. Prema Fröbelu, odgoj djeteta vrlo je važna pretpostavka za sveopći kasniji odgoj i društvene reforme. Njegova druga supruga Louise (18151900) i njegov nećak Karl Friedrich (1807−94) također su bili istaknuti pedagozi. Glavno djelo: Odgoj čovjeka.