Frontin, Sekst Julije

Frontin, Sekst Julije (lat. Sextus Julius Frontinus), rim. književnik (40 – 103). Obavljao službe pretora, konzula, voj. zapovjednika i upravitelja vodovoda. Autor izgubljenog djela O vojnoj vještini, zatim spisa Ratna lukavstva, u kojem piše o događajima iz ratne povijesti Rima, te djela O vodama grada Rima, popis rim. vodovoda, tehn. podaci i opis gradnje.