invokacija

invokacija (lat.) 1. Prizivanje, zazivanje, bajanje; zaziv nekog višeg bića na početku ritualnog čina. 2. Naziv za formulu na početku srednjovj. povelja, različitu u različitim razdobljima; i. može biti simbolička (npr. znak križa) ili verbalna, npr. In nomine Domini, Amen (U ime Božje, Amen). 3. knjiž Uvodni dio u klas. pjesništvu u kojem pjesnik, tražeći inspiraciju, zaziva muze ili neko božanstvo.