Jakac, Božidar

B. Jakac Autoportret
Jakac, Božidar, slovenski slikar i grafičar (Novo Mesto, 16. VII. 1899 – Ljubljana, 20. XI. 1989). Ostvario jedan od najbogatijih slikarskih, grafičkih i crtačkih opusa u slovenskom slikarstvu u rasponu od lirskog impresionizma i simbolizma, preko ekspresionizma do lirski intonirana realizma (Novo Mesto zimi, Autoportret). Član Slovenske akademije znanosti od 1949.