Sargaško more

Sargaško more, dio Atlantskog oceana između 20° i 35° s.g.š., 30° i 70° z.g.d.; o. 8 635 000 km2, najveća dubina 6760 m (juž. dio). Zimska temp. površinskog sloja 17–23 °C, ljeti 23–27 °C; slanoća 37‰. Nalazi se u krugu što ga zatvaraju Sjev. ekvatorska, Golfska i Kanarska struja, zbog čega strujâ u pravom smislu nema, a površinska voda gotovo je posve mirna. Zahvaljujući visokoj evaporaciji i slabim strujama, velika slanoća onemogućava razvoj planktona (gl. hrana ribama) te u takvim uvjetima živi biocenoza od 8 vrsta smeđih algi (roda Sargassum) i specifične faune od 50–60 vrsta beskralježnjaka.