feminizam

feminizam (francuski: féminisme od latinskoga: femina žena), pokret za oslobođenje žena; zagovaranje prava žena i njihove socijalne, ekonomske i političke jednakosti s muškarcima; ideologija, odnosno doktrina koja osuđuje diskriminaciju žena i zastupa potrebu borbe za njihovu emancipaciju. Razvio se kao pokret u drugoj polovini XX. stoljeća u razvijenim industrijskim zemljama Zapada u obliku Pokreta za oslobađanje žena (Women’s Liberation Movement). Preteče feminizma su u XVIII. stoljeću Mary Wollstonecraft i u XIX. stoljeću Emmeline Pankhurst u Velikoj Britaniji (→ sufražetkinje) te Susan Brownell Anthony i Elizabeth Cady Stanton u SAD-u. Nakon II. svjetskoga rata najutjecajnije su feminističke književnice Simon de Beauvoir, Betty Friedan, Kate Millett, Germaine Greer i dr.