fenil

fenil, C6H5-, jednovalentni org. aromatski radikal dobiven oduzimanjem jednog atoma vodika benzenu.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: