Ferdinand I.

Ferdinand I.
Ferdinand I., bugarski car iz vladarske kuće Sachsen-Coburg-Gotha (Beč, 26. II. 1861 – Coburg, 10. IX. 1948). Narodna skupština izabrala ga je za kneza 1887. Međunarodno priznanje stječe 1896. Potpunu neovisnost o Turskoj proglasio 1908; iste godine uzeo naslov cara. Organizirao protutursku koaliciju (Balkanski savez, 1912); u I. balkanskom ratu (1912–13) proširio teritorij Bugarske na područja današnje Makedonije i Grčke. U II. balkanskom ratu (1913) poražen; izgubio većinu novih stečevina (→ balkanski ratovi). U I. svjetskom ratu na strani Centralnih sila (od 1915). Abdicirao 1918. u korist sina → Borisa III.