Ferguson, Adam

Ferguson, Adam, škot. povjesničar i filozof (Logierait, Perthshire, 20. VI. 1723 – St. Andrews, Fife, 22. II. 1816). Od 1745. voj. kapelan, 1757. napušta svećenički poziv i najprije radi kao bibliotekar, a zatim kao prof. prirodne (1759) i moralne filozofije (1764–85) u Edinburghu. Sudjeluje 1778. u brit. komisiji u pregovorima s amer. revolucionarima u Philadelphiji. Ostatak života provodi povučeno u St. Andrewsu. Pov.-empirijskom metodom opisivanja društva i soc.-psihol. promatranjima jedan je od prvih sustavnih sociologa. U djelu Ogledi o povijesti građanskoga društva (1767), kroz podjelu rada i društv. sukoba (npr. vlasništvo), određuje bitne značajke civilnog društva. U moralnoj filozofiji definira etičke odnose čovjeka u društvu koji se kao soc. biće potvrđuje u ljubavi prema bližnjemu i priznavanju vrednota. Ostala gl. djela: Načela moralne filozofije; Načela morala i politička znanost.