Ferré, Léo

Ferré, Léo, franc. šansonijer i skladatelj (Monte Carlo, 24. VIII. 1916 – Castellina in Chianti, 14. VII. 1993). Kao pjevač šansona nastupio u Parizu 1946. pjevajući buntovne i angažirane pjesme. Istaknuti predstavnik anarhističke i sarkastične šansone kojima se kritiziraju društv. običaji i lažni moral. Sklada i na stihove Baudelairea, Verlainea, Rimbauda i Aragona. Autor Symphonie interrompue, 2 koncerta, 1 opere i oratorija.