Fibonacci

Leonardo Fibonacci
Fibonacci, nazvan Leonardo iz Pise, tal. matematičar (Pisa, o. 1170 – Pisa, nakon 1240). Iz Arabije prenio u Europu indijsko-arap. sustav brojeva. Prvi primijenio algebru pri rješavanju geometrijskih zadataka. Uveo obilježavanje točaka slovima. Najpoznatije mu je djelo Knjiga o abacima (Liber abbaci, 1202). Našao niz brojeva (1228) po njemu prozvan Fibonaccijev niz (ili Fibonaccijevi brojevi), tj. niz brojeva 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,… u kojemu je svaki član jednak zbroju dvaju prethodnih članova.