FIDE

FIDE (akr. od franc. Fédération Internationale des Échecs), Međunar. šahovska federacija, osn. 1924. u Parizu radi širenja i unapređivanja šaha u svijetu, međunar. suradnje, kodificiranja i tumačenja pravila, organizaciju natjecanja, dodjeljivanja titula. Djeluje pod motom Gens una sumus (jedan smo rod). Sjedište u Amsterdamu.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: