Filemon i Baukida

Filemon i Baukida, u grč. mitologiji, dvoje staraca koji su u svojoj siromašnoj kući u Frigiji ugostili Zeusa i Hermesa, preobučene u putnike. Uvrijeđeni bogovi, jer su ih ostali stanovnici protjerali, pošalju potop koji uništi sve kuće osim kolibe Filemona i Baukide, koja postane hram, a njih dvoje svećenicima u njemu. Prema njihovoj želji da umru zajedno, bogovi ih pretvore u dva stabla pokraj hrama. Temu je obradio Ovidije u Metamorfozama, a sličnu imaju i braća Grimm u Pričama.