Flood, Henry

Henry Flood
Flood, Henry, angloirski političar (?, 1732 – Farmley, Irska, 2. XII. 1791). Član Irskog parlamenta od 1759; ubrzo postao oporbeni prvak u borbi za zakonodavnu neovisnost Irske. Kao član ministarstva (1775–81) djelovao na provedbi manjih reformi. God. 1781. priključio se pokretu irskih protestanata, uspio za Irsku izboriti zakonodavnu autonomiju (1783); iste godine izabran u Engl. parlament, ali njegov daljnji polit. rad više nije imao većeg značenja.