Flourens, Pierre-Jean-Marie

Pierre-Jean-Marie Flourens
Flourens, Pierre-Jean-Marie, francuski fiziolog (Maureilhan, kraj Béziersa, 13. IV. 1794 – Montgeron, kraj Pariza, 7. XII. 1867). Otac → Gustavea. Završio studij medicine u Montpellieru. Od 1832. profesor anatomije i od 1855. prirodoslovlja na Collège de France u Parizu. Jedan od osnivača eksperimentalne fiziologije mozga, ustanovio da se u malom mozgu nalaze centri za osjet položaja i ravnoteže (1837). Otkrio narkotička svojstva kloroforma (1847). Djela: Eksperimentalna istraživanja o svojstvima i funkcijama živčanog sustava u kralježnjaka; Komparativna psihologija.