Fludd ili Flud, Robert

Robert Fludd
Fludd ili Flud, Robert (lat. Robertus De Fluctibus), engl. filozof i liječnik (Bearsted, Kent, 1574 – London, 8. IX. 1637). Liječnik u Londonu, pristaša Paracelsusa i Nikole Kuzanskog. Povezuje bibl. događaje s kabalom, okultnim znanostima i rezultatima prir. znanosti. Prema njegovoj neoplatonskoj kozmogoniji, od Boga stvoren svijet mješavina je suprotnih principa svjetla i tame, simpatije i antipatije, vrućeg i hladnog, kakvi se prikazuju u stvarima. Od makrokozma (svijeta) nastaje mikrokozam (čovjek). Njegov su panteistički panteizam pobijali Kepler i Gassendi. Pripadao je mističkoj sljedbi nazvanoj “rosenkreuzeri”. Neki ga smatraju osnivačem slobodnog zidarstva. Gl. djela: Teološko-filozofski traktat (I–III, 1617), Katolička medicina (I.–II, 1629–31), Mojsijeva filozofija (1638).