folio

folio, stari knjižni format, pol. tiskarskog arka, oznaka 2°; u raznim zemljama mjere su različite; u knjižničarstvu, oznaka za format knjige visine hrpta 40–45 cm. U XV. st. riječ folio i rimska, od kraja XV. st. arapska brojka, označava redoslijed araka; naziv folijacija rabi se za tekući niz brojeva koji u nekoj publikaciji ili rukopisu označuju redoslijed listova; potkraj XVI. st. počinje upotreba → paginacije.