Tanodi, Zlatko (Aurelio)

Tanodi, Zlatko (Aurelio), povjesničar i arhivist (Breznički Hum kraj Varaždina, 1. IX. 1914 – Córdoba, 14. VII. 2011). Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1937. diplomirao je povijest te 1944. doktorirao tezom Zagrebačka Zlatna Bula. Iste je godine imenovan docentom na Katedri za pomoćne povijesne znanosti. Od 1938. radio je u Arhivu grada Varaždina, a 1940–45. u Hrvatskom državnom arhivu, gdje je vodio Odjel srednjovjekovnih povijesnih dokumenata. Godine 1945. iselio je u Austriju, a potom u Italiju, gdje je 1947. u Rimu katalogizirao knjižnicu Luigija Salvinija te 1947–48. studirao arhivistiku u Tajnom arhivu Vatikana i bibliotekarstvo u Apostolskoj knjižnici Vatikana. Bio je profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Córdobi 1953–84., gdje je utemeljio Katedru za paleografiju i diplomatiku te Arhivsku školu (1959). Također je bio znanstveni istraživač Državnoga vijeća za znanstvena i tehnička istraživanja u Buenos Airesu (1961–91) i osnivač Centro Interamericano de Desarrollo de Archivos (1972). Zaslužan je za utemeljenje moderne arhivske službe u Argentini i drugim državama Južne Amerike te se od 2003. dan njegova rođenja obilježava kao Dan arhivista Južne Amerike. Dobitnik je počasnoga doktorata Sveučilišta u Kölnu, odlikovan je Redom hrvatskoga pletera te je izabran za člana argentinske Akademije znanosti. Objavio je prvi svezak srednjovjekovnoga diplomatičkoga gradiva koje se odnosi na Varaždin (Monumenta historica liberae regiae civitatis Varasdini – Poviestni spomenici slobodnoga kraljevskoga grada Varaždina, 1942). Važnija su mu  djela: 1300 godina hrvatske državnosti (dokumenti) (1944), Bosna nekad i danas (1945), Manual de archivologia hispanoamericana. Teorias y principios (1961), Guía de los archivos de Córdoba (1968) i Medjugorje (1993).

 

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: