Fontaine, Joan

Fontaine, Joan (pravim imenom i prezimenom Joan de Beauvoir de Havilland), američka filmska i kazališna glumica britanskoga podrijetla (Tokyo, 22. X. 1917 – Carmel-by-the-Sea, California, 15. XII. 2013). Mlađa sestra glumice → Olivije de Havilland. Delikatna, po standardnim mjerilima ne odveć privlačna plavuša, afirmirala se karakternim ulogama pasivnih žena u Rebecci (1940) i Sumnji (1941, nagrađena Oscarom) A. Hitchcocka. Jedna od uglednijih glumica klasičnoga holivudskog razdoblja. Objavila autobiografiju 1978. Važniji filmovi: Pismo nepoznate žene (1948), Carski valcer (1948), Rođena da bude zla (1950), Ivanhoe (1952), Izvan svake sumnje (1956).