Sabbioneta

Sabbioneta, grad u pokrajini Mantova, u Lombardiji, u sjevernoj Italiji, 30 km od Parme, uz obalu rijeke Po (približno 5000 stanovnika). Izgrađena je u drugoj polovici XVI. st. na mjestu rimskoga grada Via Vitelliana, za vladavine Vespasiana I. Ganzage. Izražena geometrijskoga plana, s pravilnom mrežom ulica, primjer je idealnoga renesansnoga, uređenoga grada. Duždeva palača (Palazzo grande, danas Gradska vijećnica, 1560–61), Galerija starina (Galleria degli Antichi, 1584-86), Vrtna palača (Palazzo del Giardino). Zgrada kazališta, izgrađena u antičkom stilu (Teatro all’antica, 1588–90., rad arhitekta Vincenza Scamozija), prvo je pravo europsko kazalište izgrađeno nakon antike. Od crkava ističu se crkva Marijina Uznesenja (Chiesa di Sta Maria Assunta, 1578–79) i crkva Blažene Djevice (Chiesa della Beata Vergine Incoronata, 1586–88). U gradu su i prva židovska tiskara Tobiasa Foa, osnovana 1567., te geto i sinagogs. Zajedno s renesansnim središtem Mantove, od 2008. na UNESCO-ovu je popisu zaštićene svjetske kulturne baštine.