Atapuerca

Atapuerca, arheološki lokalitet u općini Atapuerca u pokrajini Burgos na sjeveru Španjolske. Sadržava nekoliko arheoloških nalazišta ljudske prapovijesti od presudne važnosti za europsku povijest. Istraživanja su počela 1976., kada je rudarski inženjer Trino Torres Emiliano Aquirre pronašao ljudske fosile. Otkrivena su tada tri velika nalazišta, Gran Dolina, Špilja kostiju (Sima de los Huesos) i Špilja slonova (Sima del Elefante). U Špilji slonova pronađeni su izrezbareni predmeti i dio ljudske bedrene kosti stari između 1,1 milijun i 1,2 milijuna godina (iskopani 2007) i tim je otkrićem pomaknuta granica prisutnosti ljudi u Europi za 400 000 godina. Nalazi 30 skeleta roda Homo heidelbergensis, pretka neandertalaca iz Špilje kostiju stari su između 500 000 i 120 000 godina. U špilji Gran dolina arheolog Eudald Carbonell i Roura i paleontolog Juan Luis Arsuaga Ferreras pronašli su najznačajniji nalaz, ostatke vrste poznate kao Homo antecessor (star oko 780 000 godina). Najstariji je to primjerak roda homo u zapadnoj Europi. Između 1994. i 1995. iskopano je više od 80 fragmenata kostiju koji pripadaju šestorima različitim jedinkama. Arheološki lokalitet Atapuerca na UNESCO-ovu je popisu svjetske kulturne baštine od 2000.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: