Ford, John

J. Ford, scena iz filma Nosila je žutu vrpcu (1949), John Wayne
Ford, John (pravim imenima i prezimenima: John Martin Feeney, Sean Aloysius O’Feeney/O’Fearna), američki filmski redatelj i producent irskoga podrijetla (Cape Elizabeth, Maine, 1. II. 1894 – Palm Desert, California, 31. VIII. 1973). Jedan od ključnih autora američkoga klasičnog narativnog filma, u karijeri duljoj od 50 godina ogledao se u raznim žanrovima, a s najvećim uspjehom u vesternu (Poštanska kočija, 1939; Moja draga Klementina, 1946; Tragači, 1956). Filmovi su mu obilježeni spojem sentimentalnosti i realizma, patosa i humora, razrađenim profiliranjem likova i vrsnim vizualnim stilom. Najčešće afirmira konzervativne društvene vrijednosti. Nagrađen Oscarima za režiju igranih filmova Doušnik (1935), Plodovi gnjeva (1940, po romanu J. Steinbecka), Kako je bila zelena moja dolina (1941) i Miran čovjek (1952), te za dokumentarne filmove Bitka za Midway (1942) i Sedmi prosinca (1943, suredatelj sa G. Tolandom). Ostali važniji filmovi: Izgubljena patrola (1934), Cijeli grad priča (1935), Nosila je žutu vrpcu (1949), Čovjek koji je ubio Libertyja Valancea (1962).