forum

forum u Rimu
forum (lat.) 1. U ant. Rimu, prvotno prostor oko kuće ili groba, potom javni trg, središte grad. života i jedan od najvažnijih elemenata rim. urbanizma. Podrijetlo nalazimo u trgovima na raskrižjima cesta; ponajprije prazan prostor oko kojega su trgovci nudili svoju robu. U ←III. st. uređuje se kao adm., polit., kult., trg. i religijski centar grada. Oko pravokutna trga okruženog trijemovima grade se hramovi, bazilike, kurije, vijećnice, riznice, zatvori i sl. Brojniji su gradovi imali više foruma (Pompeji, Timgad, Leptis Magna, Zadar, Solin i dr.) na kojima se trgovalo različitom robom npr. f. piscatorium ribarnica, na njemu su se održavali skupovi, obavljala suđenja i dr. Najvažniji i najmonumentalniji su forumi u Rimu (Cezarov, Augustov, Vespazijanov, Nervin i Trajanov). U rasteru grada najčešće zauzima mjesto gdje se sijeku cardo i decumanus. U rim. terminologiji f. može biti i općina koja se razvila od trgovišta pokraj ceste (redovito nazvan po graditelju ceste ili utemeljitelju općine).