Foster, Norman Robert

Norman Robert Foster, poslovna zgrada u Londonu
Foster, Norman Robert, engleski arhitekt (Manchester, 1. VI. 1935). Arhitekturu završio u Londonu. Jedan od najznačajnijih engleskih arhitekata koji upotrebljava nove tehnike gradnje i nove materijale. Izgradio, osim mnogih stambenih i poslovnih objekata u Engleskoj, velik kompleks poslovnih zgrada Hongkong and Shanghai Banking Corporation u Hong Kongu. Dopisni član HAZU od 2016.