Foucaultove struje

Foucaultove struje, el. struje u unutrašnjosti metalnih vodiča podvrgnutih djelovanju promjenjiva magn. polja. Teku u zatvorenim krivuljama (sličnima vrtlozima zraka) pa se nazivaju i vrtložne struje. Pojavljuju se kod el. strojeva (generatora, transformatora) kao nepoželjne jer izazivaju gubitak energije i povišenje radne temperature stroja. Smanjuju se ili slabe tako što se metalni dijelovi el. strojeva izrađuju od tankih lamela između kojih je izolator (obično sloj laka ili tankog papira). Mogu biti i korisne kao kod indukcijskih peći, elektrodinamičkih prigušivača, elektromagn. kočnica na vozilima i dr.