Foucaultovo njihalo

Foucaultovo njihalo, željezna kugla mase 28 kg obješena o nit dugu 67 m koja je služila kao njihalo kojim je Foucault (1851) izveo pokus u Pantheonu u Parizu i dokazao da se Zemlja vrti oko svoje osi. Na donjem kraju kugle nalazila se pisaljka koja je pisala tragove njihala na ploči posutoj pijeskom. Iz zakreta tragova utvrđeno je da se zakreće ravnina njihala kao posljedica vrtnje Zemlje oko svoje osi. Ravnina njihanja prividno se zakreće u smjeru suprotnom vrtnji Zemlje i za jedan dan zakrene se za 360° (na polovima) ili 0° (na ekvatoru).