osnovni teorem aritmetike

osnovni teorem aritmetike, tvrdnja da se svaki prir. broj može jednoznačno napisati kao umnožak prostih brojeva. Iako su to čini se znali starogrč. matematičari, prvi je teorem jasno izrekao C. Gauss (1801). Slična tvrdnja vrijedi za polinome s realnim koeficijentima, ali nema algoritma kako dolazi do rastava na proste faktore. Za polinome s racionalnim koeficijentima teorem je našao njem. matematičar L. Kronecker (1882).