Fourier, François-Marie-Charles

François-Marie-Charles Fourier
Fourier, François-Marie-Charles, franc. filozof i ekonomist (Besançon, 7. IV. 1772 – Pariz, 10. X. 1837). Radio kao činovnik u Lyonu; naslijedio majčinu imovinu 1812. i odonda se posvetio pisanju. Zagovarao osnivanje malih komuna, tzv. falansterija ili familisterija, koje bi bile gospodarski neovisne i samodovoljne, utemeljene na zajedničkom vlasništvu svih članova; cilj bi im bio podići životni standard i omogućiti soc. pravdu i “sveopću harmoniju”. Djela: Teorija četiriju pokreta i općih sudbina; Rasprava o domaćem i poljodjelskom udruživanju; Novi industrijski i društveni svijet.