Fox, Charles James

Fox, Charles James, brit. političar (London, 24. I. 1749 – Chiswick, 13. IX. 1806). Zastupnik u Parlamentu od 1768, mlađi lord admiraliteta 1770–72, zamjenik ministra financija 1773–74, ministar vanj. poslova 1782–83. i 1806. Vođa vigovaca, protivnik W. Pitta ml. i Đure III. Zagovarao liberalizam i branio prava sjevernoamer. kolonija. Progurao rezoluciju u Brit. parlamentu kojom se zabranjuje trgovina robljem.