frajkori

frajkori (njem. Freikorps), dragovoljački odredi u austr. vojsci. Potkraj XVIII. st. bili su ustrojavani pretežito od izbjeglica za borbu protiv Turaka, pri graničnim pukovnijama (slavonski i bosanski f.). Turopoljska četa vojevala je i pod zapovjedništvom bana Jelačića.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: