Frank, Ilja Mihajlovič

Ilja Mihajlovič Frank
Frank, Ilja Mihajlovič, rus. fizičar (Sankt Peterburg, 23. X. 1908 – Moskva, 22. VI. 1990). Prof. u Moskvi (od 1944), član Akademije nauka SSSR-a (od 1946). Bavio se optikom i nuklearnom fizikom. Objasnio Čerenkovljev efekt. Nobelova nagrada za otkriće i objašnjenje tog efekta (s P. A. Čerenkovom i I. E. Tammom, 1958).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: