Frank, Josip

Josip Frank
Frank, Josip, hrvatski političar i odvjetnik (Osijek, 16. IV. 1844 – Zagreb, 17. XII. 1911). Studij prava završio u Beču; od 1872. odvjetnik u Zagrebu. Izdavao novine Agramer Press i Kroatische Post te list Branik. Djelom Die Quote Kroatiens (1880) upozorio na mađarsko gospodarsko iskorištavanje Banske Hrvatske. Samostalni zastupnik u Hrvatskom saboru (od 1884). Godine 1890. pristupio Stranci prava; nakon stranačkoga raskola (1895) s → Antom Starčevićem utemeljio Čistu stranku prava, koju je vodio nakon Starčevićeve smrti. Ideju neovisne Hrvatske prilagođavao interesima različitih političkih čimbenika u Monarhiji.