Frankapan, Nikola IX. Tržački

Nikola IX. Tržački Frankapan, grb
Frankapan, Nikola IX. Tržački, hrvatsko-slavonsko-dalmatinski ban (?, 1584 – Beč, 16. ili 17. IV. 1647). Sin kneza Gašpara I. i Katarine Lenković. Školovao se u Italiji i Austriji. Konjanički kapetan (1602–08), senjski kapetan (1612–14); bansku čast obnašao od 1616; od 1617. zapovjednik Banske krajine. U sukobu s hrvatskim nižim plemstvom; 1622. odrekao se banske časti. Mecena, poticatelj kulture i prosvjete. Oporučnim legatom ostavio bogatu zakladu za osnivanje Frangepaneuma za školovanje siromašnih učenika “hrvatskoga ili ilirskog naroda” iz kojega se poslije razvio Plemićki konvikt u Zagrebu.