Fraser, Bruce Austin

Fraser, Bruce Austin, britanski admiral (Acton, 5. II. 1888 – London, 12. II. 1981). U II. svjetskom ratu do 1943. rukovodio arktičkim konvojima, a zatim postaje zapovjednik flote koja je potopila njemački bojni brod Scharnhorst. U jesen 1944. zapovjednik britanske pacifičke flote, koja je sudjelovala u završnim operacijama protiv Japana. U ime Velike Britanije potpisao 1945. dokument o bezuvjetnoj kapitulaciji Japana.