Fraser, John Malcolm

John Malcolm Fraser
Fraser, John Malcolm, australski političar (Toorak, Melbourne, 21. V. 1930). Član Liberalne stranke; zastupnik u Donjem domu od 1955. Ministar obrane 1966–68, prosvjete i znanosti 1968–69. i 1971–72, ponovno obrane 1969–71. Predsjednik Liberalne stranke 1975–83, predsjednik vlade 1975–80. i 1980–83. Smanjio inflaciju rezanjem vladinih troškova; ušao u sukob sa sindikatima zbog njihova zahtjeva za povećanjem plaća. Zagovarao čvrstu obrambenu politiku unutar ANZUS-pakta.