Fraunhofer, Joseph

Joseph Fraunhofer
Fraunhofer, Joseph, njemački fizičar (Straubing, Bavarska, 6. III. 1787 – München, 7. VI. 1826). Utemeljitelj astronomske spektroskopije. Izrađivao i usavršavao optičke uređaje. Proučavao difrakciju svjetlosti i prvi (1821) primijenio difrakcijsku rešetku za proučavanje spektara. U Sunčevu spektru otkrio tamne apsorpcijske crte (Fraunhoferove linije, 1814) koje potječu od para i plinova u Sunčevoj atmosferi i po njima se može odrediti sastav Sunčeve atmosfere.