Frazier, Edward Franklin

Edward Franklin Frazier
Frazier, Edward Franklin, amer. sociolog (Baltimore, 24. IX. 1894 – Washington, 17. V. 1962). Predavao sociologiju na Njujorškoj školi za soc. rad 1920–21, u Danskoj 1921–22. i Atlanti 1922– 24. Osnivač Atlantske škole za soc. rad crnaca 1924–27. Prof. na sveučilištima Fisk 1929–34. i Howard 1934–51. Dir. Odjela za društv. znanosti Uneska 1951–53. Osnivač Odjela afr. studija na Harvardu 1953–62. Predsj. Amer. sociol. društva. Djela: Patologija rasne predrasue; Crnačka obitelj u SAD-u; Crnačka mladež na raskrižju; Rasni i kulturni kontakti u modernom svijetu; Crna buržoazija.